Mediacje

Departament   Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka  we współpracy  ze Społeczną  Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów  działającą  przy Ministrze Sprawiedliwości opracował informację  o postępowaniu mediacyjnym w sprawach: cywilnych/gospodarczych, rodzinnych, karnych i nieletnich.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Sądu Okręgowego we Włocławku: MEDIACJE

oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:MEDIACJE

 

Lista Mediatorów Sądowych

Lista stałych dyżurów mediatorów

Lista Stałych Mediatorów Sądu Okręgowego we Włocławku