Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)

Komu przysługuje i w jaki sposób wykazać uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65. lat
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobiety w ciąży

Osoby uprawnione do uzyskania pomocy zobowiązane są do przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie (tj. dowodu tożsamości, oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu/udzieleniu świadczenia, ważnej Karty Dużej Rodziny, zaświadczenia o posiadanym statusie kombatanta, legitymacji weterana) lub – w przypadku konieczności niezwłocznego uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego – złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu:

- prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Aleksandrowskim realizuje zadanie

publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017, w oparciu o ustawę

o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255),

w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane

działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych

Fundacji przez Powiat Aleksandrowski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Aleksandrowskiego.

 

Lokalizacja punktu:

Centrum Kształcenia Praktycznego Zespół Szkół nr 1

ul. Wyspiańskiego 4

87-700 Aleksandrów Kujawski

woj. kujawsko-pomorskie

Dni i godziny pracy punktu: Poniedziałek, Środa, Piątek: godz. 15:00 – 19:00

Wtorek, Czwartek: godz. 8:00 – 12:00

 

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

 

Adwokat Filip Siuta

Adwokat Tomasz Dziennik

Dodatkowe informacje w sprawie darmowej pomocy prawnej znajdują sie na stronie
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-28
Publikacja w dniu:
2017-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-28
Publikacja w dniu:
2017-06-28
Opis zmiany:
b/d